Menu

Czysta energia przyjazna dla klimatu

Jesteśmy firmą z tradycjami zapoczątkowanymi w Estonii.
Od ponad 150 lat zapewniamy naszym klientom kompleksowe rozwiązania energetyczne. Jesteśmy przekonani, że produkty oparte na gazie ziemnym oraz energii odnawialnej wspierają transformację przemysłu energetycznego przyjazną klimatu. Mamy możliwości i bezpośredni dostęp do źródeł gazu sieciowego, LNG, CNG oraz biometanu, aby zapewnić naszym klientom najwyższe standardy oferowanych produktów oraz wysokiej jakości obsługę.

Elenger wpływa na kształtowanie zrównoważonych rozwiązań poprzez projektowanie efektywności energetycznej Twojej firmy przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Filary strategicznego rozwoju uzupełniamy nowym podejściem do sprzedaży hurtowej gazu.

Misja Elenger to poprawienie jakości życia ludzi, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii i działań przyjaznych klimatu.

Wizją Elenger jest zostanie liderem efektywnych rozwiązań w zakresie czystej energii w regionie krajów nadbałtyckich.

Eesti Gaas funkcjonuje w Finlandii, na Łotwie, Litwie Polsce pod nazwą Elenger. Grupa Elenger wraz z największą firmą promową krajów nadbałtyckich Tallink, należą do większej grupy inwestycyjnej Infortar. Akcje Infortar są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tallinnie (Nasdaq Tallinn).

Skontaktuj się z nami!

 


Więcej o Eesti Gaas

Raporty roczne 

Customer service

+48 690 105 523