Menu

Obsługa klienta

Adres

Elenger Sp. z o.o
ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa
Polska
tel.: +48 690 105 523
info@elenger.pl
SEB AB
IBAN: PL15237000080000000020994024 (EUR)
IBAN: PL16237000080000000020994006 (PLN)

Oznaczenie spółki

Elenger Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS:  0000931475,
kapitał zakładowy 100.000,00 zł,
NIP 113-303-67-24
REGON 389355902

Zarząd

Dāvis Skulte
Członek Rady
Davis.Skulte@elenger.com

 

Główna siedziba firmy

AS Eesti Gaas
tel.: +372 630 3003
info@gaas.ee

Sadama 7, 10111 Tallinn, Estonia
www.gaas.ee
REGON: 10178905
NIP: EE100072174

Customer service

+48 690 105 523