Menu

REMIT

To skrót od nazwy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Wytyczne obligują przedsiębiorstwo energetyczne do  zapewnienia transparentności funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego wraz z eliminacją nadużyć na tych rynkach.

Obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia REMIT

  • Raportowanie transakcji do ACER oraz danych podstawowych zawieranych na hurtowych rynkach energii
  • Zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych
  • Podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej
  • Zakaz manipulacji lub usiłowania manipulacji na hurtowych rynkach energii

 

Komunikaty REMIT

Ważne komunikaty są również dostępne na stronie http://gpi.tge.pl

Dodatkowo informujemy, że na platformie informacyjnej ENTSO-E na stronie https://transparency.entsoe.eu udostępniane są wiadomości o niedyspozycyjności jednostek wytwórczych.

Customer service

+48 690 105 523